• پیمان فتاحی : تیمی حرفه ای و قابل اعتماد در تدوین ، امیدوارم همیشه موفق تر باشید
    تهیه کننده
    شبکه ایران کالا
  • مرتضی یعقوبی : تدوینی حرفه ای و با اخلاق
    تهیه کننده و کارگردان
    برنامه تلوزیونی کام شیرین

تدوین را می توان یکی از مهم ترین مراحل فیلم سازی یا هرگونه محصول ویدئویی به شمار آورد در تاریخ سینما هیچ موضوعی به اندازه تدوین مورد بحث صاحب نظران و نظریه پردازان بزرگ نبوده است. می توان گفت که همه مکاتب و جنبش های مهم در تاریخ سینما نسبت به تدوین بی تفاوت نماندند وحتی یکی از مهم ترین مکاتب سینما مکتب مونتاژ شوروی نام گرفت.

با تدوین می توان تصاویر را در یک تداوم روایت کرد. زمان و مکان در تدوین تحت کنترل تدوینگر است و او می تواند با فشرده کردن آنها در مخاطب حس مشخصی را ایجاد کند به عنوان مثال اگر چندین نمای کوتاه را پشت سر هم قرار دهیم مخاطب احساس هیجان خواهد کرد و اگر چندین نمای بلند را ببینیم مخاطب احساس ثبات و آرامش خواهد کرد .تدوین هماهنگ کننده تصویر و صدا است و مسلما صدا در ایجاد احساسات در تماشاگر نقش مهمی دارد.