جلوه های ویژه

Content Builder for portfolio
اردیبهشت ۲۳, ۱۳۹۳

در این بخش نمونه کار های ما در بخش جلوه های ویژه و یا VFX

با نرم افزار های

Aftereffect

Premierpro

Photoshop

و غیره

را مشاهده مینمایید.